Euro
English
Close
Search

Verachtert

Verachtert

Verachtert CW45 Kantelbak 240cm

Tiltingbucket with Verachtert CW45 coupler 240cm bucketwidth

Call for pricing

CAT Verachtert CW45S Tiltingbucket 240cm

Caterpillar Tiltingbucket with Verachtert CW45S coupler 240cm bucketwidth

Call for pricing